Mgr. Jitka Dobešová

kouč, trenér, facilitátor

Vážím si lidí, kteří se snaží svůj život stále zlepšovat – mají touhu se něco o sobě dozvědět, chtějí být spokojení a mají odvahu něco pro to udělat.

Během tréninků, koučovacích či konzultačních sezení pomáhám klientům najít klíč pro realizaci změn v jejich profesním či osobním životě.

Svým klientům nabízím své odborné zkušenosti a znalosti, schopnost naslouchat a pomoc při hledání odpovědí na jejich nejasnosti.

„Zajímám se o budoucnost, 
protože v ní hodlám strávit zbytek života.“

Charles Spencer Chaplin

o mně

Vzdělání:
 • Universita Karlova, Praha, obor Angličtina – Pedagogika, obor řízení lidských zdrojů
  Titul: Mgr.
 • University of Amsterdam, TEMPUS program
Doplňkové odborné vzdělání, kurzy, výcviky:
 • Intenzivní trénink koučů, certifikace Results Coaching Systems, Praha (2011)
 • IVGT, psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie, Praha (2009)
 • Sebezkušenostní terapeutická skupina PBSP (Y.Lucká, L. Kobrle)
 • Mozek při práci, Neuroleadership Group, Praha (V. Tuka) (2012)
 • Úvod do biosyntézy (Institut Biosyntézy - Y. Lucká, B. Janečková)
 • Workshopy PBSP terapie (Albert Pesso)
Profesní zkušenosti:
 • Spolupráce s vzdělávacími institucemi: Qed Group, Odyssey Network, Ottima, Via Futura

reference

koučování

Během koučování využívám metodologii Results Coaching Systems založené na uplatňování poznatků neurovědy - tzv. Brain Based Coaching, jsem certifikovaným koučem Results Coaching Systems, Praha (2011). Nechávám se také inspirovat technikami Gestalt terapie či technik práce s tělem, které přinášejí do koučovacího procesu další zajímavé dimenze.

Jako certifikovaný kouč pomáhám klientům najít strategie pro řešení jejich témat a uvádět v život změny, které si opravdu přejí a které vedou k většímu pocitu spokojenosti a štěstí.

Naše vlastní přání ke změně jsou často přehlušena potřebami ostatních (našich blízkých, nadřízených či kolegů). Mým cílem je pomoci klientům najít energii a změny uskutečnit: přemýšlet o nich i o sobě, zjistit, jakou cestu k jejich naplnění vybrat a zároveň být v kontaktu se svým životním „pilotem“.

Mám ráda proces objevování nových cest každého klienta, pozitivní energii při práci a různorodost pohledů na svět.

Nerozlišuji koučovací sezení zaměřená na specificky pracovní či osobní témata, věřím, že žijeme jeden život, kde jsou témata, která řešíme, vždy propojena.

Ceník: konkrétní podmínky, cena a celkový rámec služeb a pravidel je součástí individuálního kontraktu s klientem.

I provide coaching sessions in English as well.

koučování

PŘEHLED TRÉNINKŮ

 • Vědomá komunikace v týmu
 • Asertivita v praxi
 • Úspěšná komunikace s klientem
 • „Čtyři dohody“ na pracovišti
 • Prodejní dovednosti
 • Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu
 • Typologie klienta a strategie pro lepší porozumění s ním
 • Prezentační dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Vedení lidí a jeho nástroje
 • Manažer, leader, kouč
 • Neuroleadership – potenciál mozku manažera
 • Sebepoznání talentu pro rozvoj kariéry
 • Osobnostní typologie
 • Time management podle neurovědy
 • Sebekoučování vlastního potenciálu
 • Koučovací styl vedení lidí
 • Motivuji svůj tým, motivuji sebe
 • Hodnocení v týmu, rozvoj lidí
 • Mužské a ženské principy na pracovišti
 • Slaďování osobního a pracovního života

tréninky

Věřím aktivnímu přístupu při vedení tréninku, kdy je co nejvíce zapojen účastník, podporuji interaktivní formu předávání nových poznatků, praktické simulace, práci v rolích. Věřím, že díky skupinové dynamice v rámci tréninku si lze natrénovat nové, funkčnější návyky pro reálný (nejen) firemní kontext.

V návaznosti na tyto tréninky často s klientem pokračuji v rozvojovém programu formou osobních konzultací či setkáních v roli kouče, mentora či facilitátora.

Ceník: konkrétní podmínky, cena a celkový rámec služeb a pravidel je součástí individuálního kontraktu s klientem.

I provide trainings in English as well.

tréninky

facilitace

Úkolem facilitátora je usnadnit komunikaci a dát účastníkům diskuse možnost, aby se mohli soustředit na věcnou stránku problému a jeho řešení.

Tento proces vyžaduje zvládnutí mnoha dovedností - kromě nutnosti dobré přípravy, umění řízení procesních kroků různých typů setkání, musí umět pozorně naslouchat diskutujícím.

Dobrý facilitátor musí být kreativní osobnost, musí mít zásobárnu nápadů a technik, které oživí tvůrčí proces účastníků setkání, do této oblasti patří i umění improvizace a neméně schopnost udržet si nadhled nad danou situací.

Právě tato barevná škála dovedností je důvod, proč je pro mě práce facilitátora výzvou a proč mě baví.

Ceník: konkrétní podmínky, cena a celkový rámec služeb a pravidel je součástí individuálního kontraktu s klientem.

I provide facilitation services in English as well.

facilitace